Jdi na obsah Jdi na menu
 


Verím v človeka,ako verím v prírodu,kedˇvidím v celkom suchej púšti rásť kvietok.
Víta vás onklo
Bonvenigas vin onklo

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics


Výtam vás na tejto stránke na ktorej by som sa chcel predstaviť a súčasne sa s vami podeliť o skúsenosti a zážitky,prežité jednak s rodinou,ale aj v spoločnosti priaťeľov,či v zamestnaní.Určite ste si už všimli,že stránka je dvojjazičná.Nie je to preto,aby som tým provokoval niektorých našich politikov,ale pre to,že som esperantista,a ten druhý jazyk je esperanto.Je to jazyk,ktorý by som chcel odporučiť,všetkým.

Obrazek

Mi kredas je la homo kiel mi kredas je la naturo, kiam mi vidas en la plej seka dezerto kreski floreton.


Mi bonvenigas vin en tiu či flanko en kiu mi volas prezenti min kaj samtempe dividi pri miaj spertoj kaj travivajoj,travivitaj tamen kun mia familio,sed ankau enkompanio amikoj,au en laboro.Vi jam certe priatentis,ke tiu či flanko estas dulingva.Tio ne estas por kolerigi iuj niaj  politikojn,sed por tio,ke mi estas esperantisto.Tio estas lingvo,kiu mi volas rekomendi al čijujn.

                                           

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics

obrázky sú z Http://Devmar.sblog.cz      Marťas Poeta